Profesjonalnie i kompleksowo o środowisku

Działaj w zgodzie z Naturą, działaj w zgodzie z Prawem
Prognozowanie wpływu sytuacji awaryjnych na środowisko

           

Firma oferuje usługi w zakresie oceny wpływu sytuacji awaryjnych m.in. w przemyśle na środowisko. Ze względu na nasze doświadczenie, oferujemy mozliwość zaprognozowania i oszacowania ryzyka środowiskowego związanego z pożarem odpadów i innych substancji niebezpiecznych na środowisko.  Firma w tym zakresie oferuje nastepujące usługi:


        • sporządzanie opinii w zakresie prognoz i analiz wpływu pożarów odpadów i substancji niebezpiecznych na powietrze i inne komponenty środowiska;
        • obliczanie emisji substancji niebezpiecznych do środowiskka uwalniajacych się w wyiku niekontrolowanych pożarów (tzw. open burning);
        • modelowanie rozprzestrzeniania się substancji niebezpiecznych w środowisku w opraciu o sprawdzone modele NOAA/NCEP opracowane przez National Oceanic and Atmospheric Administration;
        • modelowanie archiwalnych zdarzeń epizodycznych.

 
Lokalizacja

ul. Jana Długosza 31/4

51-162 Wrocław

E-mail

kontakt@eco-progress.com


NIP: 6182120611
REGON: 367975579

kom.: +48 694 800 142
tel.: 71 73 73 318
fax.: 71 70 72 702