Profesjonalnie i kompleksowo o środowisku

Działaj w zgodzie z Naturą, działaj w zgodzie z Prawem
Prace badawcze i naukowe

           

Firma oferuje usługi w zakresie implementacji technik badawczych z zakresu ochrony środowiska dla szeroko rozumianego przemysłu.  Firma w tym zakresie oferuje nastepujące usługi:


        • usługi badawcze – badania zanieczyszczenia środowiska (gruntów, gleb, wód, powietrza);
        • realizacja prac badawczych i naukowych w przedmiocie ochrony środowiska;
        • publikacje naukowe z zakresu ochrony środowiska.

 
Lokalizacja

ul. Jana Długosza 31/4

51-162 Wrocław

E-mail

kontakt@eco-progress.com


NIP: 6182120611
REGON: 367975579

kom.: +48 694 800 142
tel.: 71 73 73 318
fax.: 71 70 72 702