Profesjonalnie i kompleksowo o środowisku

Działaj w zgodzie z Naturą, działaj w zgodzie z Prawem
               Opinie biegłego 

           

Firma oferuje sporządzanie opinii w charakterze biegłego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wieloletnie doświadczenie w pracy
na terenie całego kraju zaowocowało wypracowaniem optymalnych procedur związanych ze sporządzaniem opinii,
w których kluczową rolę odgrywa szacowanie ryzyka środowiskowego w oparciu o m.in. wyniki analiz laboratoryjnych.
 
Firma w tym zakresie oferuje sporządzanie opinii w zakresie ochrony środowiska ze specjalizacjami:


        • gospodarka odpadami;
        • zanieczyszczenie gleb, wód i powietrza;
        • kosztorysowanie w ochronie środowiska;
        • projekty rekultywacji i plany remediacji;
        • ocena ryzyka wpływu substancji chemicznych na środowisko i zdrowie lub życie człowieka.

 
Lokalizacja

ul. Jana Długosza 31/4

51-162 Wrocław

E-mail

kontakt@eco-progress.com


NIP: 6182120611
REGON: 367975579

kom.: +48 694 800 142
tel.: 71 73 73 318
fax.: 71 70 72 702