Profesjonalnie i kompleksowo o środowisku

Działaj w zgodzie z Naturą, działaj w zgodzie z Prawem
Analiza stanu zanieczyszczenia gleb

           

Ogromne doświadczenie w przedmiocie analiz właścowiści gleb oraz przemian zanieczyszczeń w glebach gwarantuje profesjonalne i szybkie opracowanie dokumentacji z zakresu szacowania ryzyka środowiskowego związanego z obecnością substancji obcych w glebach. Ponadto, ze względu na wieloletnią współpracę z niezależnymi, cetryfikowanymi i akredytowanymi laboratoriami badawczymi oferujemy oznaczanie substancji obcych w glebach. Na podstawie wyników analiz jestesmy w stanie zaproponować metody remediacji zanieczyszczoncyh gruntów. 

Firma w tym zakresie oferuje nastepujące usługi:


        • analiza właściwości fizykochemicznych gleb;
        • analiza właściwości chemicznych gleb;
        • badania toksykologiczne;
        • szacowanie ryzyka środowiskowego związanego z obecnością zanieczyszczeń w  glebie;
        • koncepcje zagospodarowania terenów zdegradowanych. 

 
Lokalizacja

ul. Jana Długosza 31/4

51-162 Wrocław

E-mail

kontakt@eco-progress.com


NIP: 6182120611
REGON: 367975579

kom.: +48 694 800 142
tel.: 71 73 73 318
fax.: 71 70 72 702