Profesjonalnie i kompleksowo o środowisku

Działaj w zgodzie z Naturą, działaj w zgodzie z Prawem
Modelowanie hałasu

           

Firma dysponuje specjalistycznym oprgoramowaniem w zakrsie modelowania hałasu. Model jest zgodny z metodykami referencyjnymi orpacowanymi przez Ministerstwo. 

Firma w tym zakresie oferuje nastepujące usługi:


        • sporządzanie map akustycznych dla przedsięwzięć;
        • prognozowanie wpływu inwestycji na jakośc akustyczną środowiska.

 
Lokalizacja

ul. Jana Długosza 31/4

51-162 Wrocław

E-mail

kontakt@eco-progress.com


NIP: 6182120611
REGON: 367975579

kom.: +48 694 800 142
tel.: 71 73 73 318
fax.: 71 70 72 702