Profesjonalnie i kompleksowo o środowisku

Działaj w zgodzie z Naturą, działaj w zgodzie z Prawem
Modelowanie emisji zanieczyszczeń do środowiska

           

Firma dysponuje specjalistycznym oprgoramowaniem w zakrsie modelowania rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających do środowiska. Dzięki temu jestesmy  stanie zamodelować dyspersję zanieczyszczeń w powietrzu. Model jest zgodny z metodykami referencyjnymi orpacowanymi przez Ministerstwo. Firma w tym zakresie oferuje nastepujące usługi:


        • wnioski na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
        • zgłoszenia instalacji;
        • prognozowanie emisji zanieczyszczeń z niekontrolowanych pożarów i sytuacji awaryjnych;.

 
Lokalizacja

ul. Jana Długosza 31/4

51-162 Wrocław

E-mail

kontakt@eco-progress.com


NIP: 6182120611
REGON: 367975579

kom.: +48 694 800 142
tel.: 71 73 73 318
fax.: 71 70 72 702