Profesjonalnie i kompleksowo o środowisku

Działaj w zgodzie z Naturą, działaj w zgodzie z Prawem
Remediacja/rekultywacja

           

Duże doświadczenie w przedmiocie analiz właścowiści gleb, przemian zanieczyszczeń w glebach, a także projektowania rekultywcji i remediacji gwarantuje profesjonalne i szybkie opracowanie dokumentacji z zakresu remediacji terenów zdegradowanych. 

Firma w tym zakresie oferuje nastepujące usługi:


        • projekty rekultywacji;
        • plany remediacji.

 
Lokalizacja

ul. Jana Długosza 31/4

51-162 Wrocław

E-mail

kontakt@eco-progress.com


NIP: 6182120611
REGON: 367975579

kom.: +48 694 800 142
tel.: 71 73 73 318
fax.: 71 70 72 702