Profesjonalnie i kompleksowo o środowisku

Działaj w zgodzie z Naturą, działaj w zgodzie z Prawem
Analiza stanu zanieczyszczenia wód

           

Ze względu na wieloletnią współpracę z niezależnymi, cetryfikowanymi i akredytowanymi laboratoriami badawczymi oferujemy oznaczanie substancji obcych w wodach oraz analizę właściwości ścieków i osadów ściekowych. Firma w tym zakresie oferuje nastepujące usługi: 


        • analiza własciwości fizykochemicznych wód;
        • analiza właściwości chemicznych wód;
        • badania toksykologiczne;
        • szacowanie ryzyka środowiskowego związanego z obecnością zanieczyszczeń w wodach.

 
Lokalizacja

ul. Jana Długosza 31/4

51-162 Wrocław

E-mail

kontakt@eco-progress.com


NIP: 6182120611
REGON: 367975579

kom.: +48 694 800 142
tel.: 71 73 73 318
fax.: 71 70 72 702