Profesjonalnie i kompleksowo o środowisku

Działaj w zgodzie z Naturą, działaj w zgodzie z Prawem

dr inż. Mateusz Cuske – absolwent wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, specjalista w zakresie ochrony środowiska, gleboznawca. We wrześniu 2017 obronił rozprawę doktorską pn.: Elementy oceny ryzyka środowiskowego związanego z aplikacją materii organicznej do gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi z rejonu huty miedzi. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań w zakresie ochrony środowiska i inżynierii ochrony środowiska dla przemysłu i inwestorów – w tym dwie prace zlecone przez Ministerstwo Środowiska. Uczestnik i współorganizator międzynarodowych konferencji naukowych o tematyce ochrony środowiska. Laureat krajowych i międzynarodowych stypendiów i nagród naukowych (Grant Plus, Student Travel Award ISTEB, ICOBTE 2017). Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych w zakresie ochrony środowiska, gleboznawstwa. Od 2015 r. – biegły sądowy w zakresie ochrony środowiska przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. 

Publikacje naukowe:


2017:

Cuske M., Karczewska A., Gałka B. (2017): Speciation of Cu, Zn, and Pb in Soil Solutions Extracted from Strongly Polluted SoilsTreated with Organic Materials. Polish Journal of Environmental Studies, 26, No. 2 (2017), 567-575.

Cuske M., Karczewska A., Gałka B., Matyja K. (2017): Would Forest Litter Cause a Risk of Increased Copper Solubility and Toxicity in Polluted Soils Remediated via Phytostabilization? Polish Journal of Environmental Studies, 26, No. 1 (2017), 419-423.

Cuske M., Karczewska A., Gałka B., Matyja K. (2017): Ecotoxicity and phytotoxicity of soil solutions extracted from Cu-contaminated soils amended with organic waste materials. Fresenius Environmental Bulletin, 26, No. 1a/2017, 1163-1173.

2016:
Cuske M., Karczewska A. (2016):Wpływ materii organicznej na zmiany rozpuszczalności metali ciężkich w glebach zanieczyszczonych w świetle literatury. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 162. Inżynieria Środowiska nr 42, s. 39-59.

Cuske M., Karczewska A. (2016):Elementy oceny ryzyka środowiskowego związanego z aplikacją materii organicznej do gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi z rejonu huty miedzi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 162. Inżynieria Środowiska nr 42, s. 20-38.

Cuske M., Karczewska A., Gałka B., Dradrach A. (2016):Some adverse effects of soil amendment with organic materials - the case of soils polluted by copper industry phytostabilized with red fescue. International Journal of Phytoremediation 18(8), s. 846-853.

2015:
Cuske M., Matyja K., Karczewska A., Gałka B. (2015):The dynamics of seeds germination inhibition of Sinapis alba caused application of soil solutions extracted from soil contaminated with heavy metals. Episteme 26/2015, Vol. 1, s. 227-236.

2014:
Cuske M., Karczewska A. (2014): A simplified method of assessment of the ecological risk fot the valley of the Trująca River which is heavily contaminated by the arsenic industry localized in Złoty Stok.Environment Protection in Industrial Areas, s.17-37 Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witleona w Legnicy.

Cuske M., Karczewska A., Gałka B., (2014): Ultrasonic cleaning of plant roots in their preparation for analysis on heavy metals. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 155. Inżynieria Środowiska nr 35, s. 25-32.

Cuske M., Karczewska A., Gałka B., Gersztyn L. (2014): Methodological aspects involved in examining the dynamics of heavy metals concentrations in soil solutions extracted from contaminated soils. Episteme 22/2014, t. II, s. 209-216.

Cuske M., Pora E., Musztyfaga E., Gałka B. (2014): Ewaluacja prac rekultywacyjnych zwałowiska wewnętrznego odkrywki węglabrunatnego „Adamów”, w KWB Adamów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 153. Inżynieria Środowiska
nr 33, s. 32-40.


Cuske M., Szałata Ł. (2014): Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu na przykładzie projektowanej kwatery składowiska odpadów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 154. Inżynieria Środowiska nr 34, s. 5-12.

Cuske M., Szałata Ł. Godzwa A., Musztyfaga E. (2014): Badania monitoringowe gleb na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów w Ścinawce Dolnej w świetle przepisów prawnych wynikającychz implementacji dyrektywy IED. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 155. Inżynieria Środowiska nr 35, s. 41-49. 

Kaszubkiewicz J., Pora E., Cuske M., Musztyfaga E. (2014): Przebieg zmian zasolenia w glebach zalanych wodami nadosadowymi zezbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 153. Inżynieria Środowiska nr 33, s. 23-31.

Musztyfaga E., Cuske M., Pora E., Szopka K. (2014): Wpływ działalności zakładów chemicznych „Złotniki” we Wrocławiu na środowiskoglebowe terenów przyległych w świetle całkowitej zawartości metali ciężkich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 153. Inżynieria Środowiska nr 33, s. 16-22.

Musztyfaga E., Kabała C., Bielińska A., Cuske M., Gałka B. (2014):Soil pollution with copper, lead and zinc in the surroundingsof large copper ore tailings impoundment. Ochrona Śrdowiska i Zasobów Naturalnych, Vol. 25, No 4(62): 45-49.

Szałata Ł., Cuske M., Godzwa A. (2014): Porównanie modeli propagacji fali akustycznej na przykładzie funkcjonowania zakładuunieszkodliwiania odpadów w Ścinawce DolnejZeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 153. Inżynieria Środowiska nr 33, s. 33-40.

2013:
Cuske M., Gersztyn L., Gałka B., Pora E. (2013): Wpływ odczynu na mobilność cynku w glebach zanieczyszczonych. Episteme 19/2013, t. 3, s. 271-278.

Cuske M., Gersztyn L., Karczewska A (2013): The influence of pH on solubility of copper in soils contaminated by copper industry in Legnica. Civil and Environmental Engeneering Reports No. 11, 2013, 
s. 31-39.

Cuske M., Marcinkiewicz M., Szopka K., Karczewska A., Pora E. (2013): Oddziaływanie huty cynku Oława na środowisko glebowe terenów przyległych, w świetle całkowitej zawartości metali ciężkich w poziomach powierzchniowych gleb miasta Oławy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 149. Inżynieria Środowiska nr 29, s. 42-50.

Gersztyn L., Cuske M., Karczewska A., Gałka B. (2013): Wpływ zakwaszenia i alkalizacji na rozpuszczalnośc cynku w osadach poflotacyjnych. Episteme 18/2013, t. 3, s. 419-427.

Pora E., Kaszubkiewicz J., Cuske M., Gersztyn L. (2013): Wpływ nacisku gleby oraz zasolenia roztworu glebowego na właściwości retencyjne superabsorbentów. Episteme 18/2013, t. 3, s. 367-374.

Pora E., Kaszubkiewicz J., Kawałko D., Cuske M. (2013): Wpływ wielkości zasolenia oraz nacisku gleby na właściwości retencyjne wybranego superabsorbentu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 152. Inżynieria Środowiskanr 32, s. 88-93.

2012:

Gałka B., Karczewska A., Popielas K., Dzięcielski M., Cuske M. (2012): Suitability of selected extracting agents for assessing the uptake of Zn and Cu by lettuce (Lactuca sativa) from polluted soils. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego weWrocławiu. Rolnictwo CIII, nr 589, s. 59-69.

Lokalizacja

ul. Jana Długosza 31/4

51-162 Wrocław


E-mail

kontakt@eco-progress.comNIP: 618 212 06 11

REGON: 367975579kom.: +48 694 800 142
tel.: 71 73 73 318
fax.: 71 70 72 702