Profesjonalnie i kompleksowo o środowisku

Działaj w zgodzie z Naturą, działaj w zgodzie z Prawem

przemysł

Przemysł 

Kompleksowe opracowania  dla  przemysłu


Dokumentacja

Dokumenty w zakresie ochrony środowiska 


Opinie biegłego

                   Opinie   w  charakterze                                                    biegłego  


przemysł

Inwentaryzacja odpadów

Inwentaryzacja i analiza właściwości odpadów

Zanieczyszczenie gleb

Analiza stanu zanieczyszczenia gleb


Zanieczyszczenie wód

Analiza stanu znaieczyszczenia wód


przemysł

Awarie i pożary 

Prognozowanie wpływu sytuacji awaryjnych na środowisko

Modelowanie zanieczyszczeń

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

Modelowanie hałasu

Modelowanie propagacji fali akustycznej

przemysł

Rekultywacja i remediacja 

Projekty rekultywacji i remediacji

Analizy prawne

Analizy z zakresu prawa ochrony środowiska

Kosztorysowanie

Kosztorysowanie   w   ochronie  środowiska 

Prace badawcze
i naukowe

Projekty       naukowe     

i    badawcze

Projekty dedykowane

Projekty dedykowane w ochronie środowiska

Lokalizacja

ul. Jana Długosza 31/4

51-162 Wrocław


E-mail

kontakt@eco-progress.comNIP: 6182120611

REGON: 367975579kom.: +48 694 800 142

tel.: 71 73 73 318

fax.: 71 70 72 702